Unsere internetbasierte Geodatenbank im neuen Gewand

V projektu LIFE DINALP BEAR (ter LIFE SloWolf) smo vzpostavili sodelovanje s številnimi rejci, čebelarji in lokalnimi prebivalci ter skupnostmi, ki sedaj uporabljajo učinkovite zaščitne ukrepe za preprečevanje škod po velikih zvereh. Pričakujemo, da bo to pripomoglo k postopnemu zmanjšanju števila konfliktov med človekom in medvedom ter zvišanju strpnosti do sobivanja s to vrsto.

Iskanju idej in tehnoloških rešitev za zmanjševanje konfliktov med deležniki in velikimi zvermi v procesu ohranjanja teh vrst, komunikacijskim aktivnostim na tem področju in vključevanju interesnih skupin v ta proces se zaradi nastalih dobrih praks sedaj posveča več drugih projektov ter iniciativ (npr. Interreg Carnivora DinaricaLIFE WOLFALPS EU, kohezijski projekti). Lokalne skupnosti se na podlagi dobrih izkušenj sedaj tudi same organizirajo in delujejo v smeri promoviranja in vzpostavljanja učinkovitih praks. Npr. lokalni zavodi in inštitucije namenjajo del sredstev od turistične ponudbe – odgovornega opazovanja medvedov – za namen preprečevanja konfliktov z velikimi zvermi v naseljih. Nekateri izmed ukrepov (npr. za zaščito pašnikov in čebelnjakov) so iz individualnega sodelovanja s kmeti prerasli v nacionalne sheme financiranja.

Sodelujoče na teh projektih, spremljamo na več načinov: z redno neposredno telefonsko komunikacijo, obiski na terenu, nudenjem svetovanja o uporabi varovalne opreme, svetovanji izkušenih vzrediteljev pastirskih psov, rednim obveščanjem o administrativnih postopkih in predvsem s stalno dosegljivostjo po telefonu. Dodana vrednost take prakse je dejstvo, da številni delujejo tudi kot promotorji oz. ambasadorji dobrih, učinkovitih praks, kar na dolgi rok pripomore k bolj uspešnemu dialogu v procesu ohranjanja velikih zveri, k izboljšanju komunikacijskih dejavnosti in ekoturistične ponudbe lokalnega okolja ter spodbuja strpen dialog med vsemi interesnimi skupinami.

März 27, 2020 | Beteiligung der Öffentlichkeit, C.1 Organischer Abfall, C.2 Schadensfälle, C.4 Verminderung von tödlichen Verkehrsunfällen, Kommunikationskampagne, Konfliktminderung, Öffentliche Haltung

Morda vas zanimajo tudi ...

LIFE-Auszeichnungen 2020 – Abstimmung über den LIFE-Bürgerpreis 2020 beginnt

Potem ko je bil junija letos LIFE DINALP BEAR nominiran za nagrado Evropske komisije “LIFE AWARDS 2020”, sedaj z veseljem najavljamo, da se je za[...]

Abschlussbericht des Projekts vorgelegt

Potujoča razstava »Življenje z medvedi« po koncu projekta Razstava »Življenje z medvedi« je nastala kot rezultat mednarodnega fotografskega na[...]