Čeprav je učinkovitost različnih preprečevalnih ukrepov za zmanjšanje števila trkov prostoživečih živali z vozili že dokazana, primanjkuje podatkov o vedenju medvedov v bližini teh struktur, kar ovir njihovo uporabo. Zato je akcija D.2 zelo pomembna za razumevanje obnašanja medveda in potrditev učinkovitosti vzpostavljenih ukrepov. Pred izvajanjem ukrepov bomo preverili območja vzdolž avtoceste, kjer je bilo zabeleženo največje število trkov z živalmi, posebej z medvedi. Uporabili bomo kamere, ki zaznavajo gibanje prostoživečih živali, ter na podlagi rezultatov vzdolž avtoceste postavili izskočne rampe in enosmerna vrata. Po namestitvi električnih ograj ob avtocesti, bomo učinkovitost le-teh opazovali z IR-kamerami, preko katerih bomo spremljali spremembe v vedenju medvedov.

Na Hrvaškem bomo ujeli 4 rjave medvede na območju Gorskega Kotarja, v bližini avtoceste A6, ter jih opremili z GPS ovratnicami. Beležili bomo morebitno približevanje in prečkanje avtoceste preko struktur za prečkanje (vključno z zelenimi mostovi) ali plezanje čez ograjo ob avtocesti. Statistično bomo preučili učinkovitost vseh preprečevalnih ukrepov na podlagi zmanjšane smrtnosti medvedov. Pripravljena poročila bodo omogočila trajnostno načrtovanje infrastrukture cest in železnic v prihodnosti, upoštevajoč tudi problematiko smrtnosti medvedov v prometu.

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality in Slovenia 2015
Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality in Slovenia 2016
Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality in Slovenia 2017
Monitoring of the effectiveness of mitigation measures in Slovenia_2018
Monitoring of the effectiveness of mitigation measures in Slovenia_2019
Effectiveness of implemented measures on Croatian highway_Final report
Effectiveness of mitigation measures on Croatian highway, monitored with camera-trapping
Radio-collared brown bear movements around the highway RIJEKA-ZAGREB in Croatia
Poster – Brown bears coping with Croatian highways
Video surveillance near the sensors of dynamic traffic signs in Slovenia_examples in 2018
Video surveillance near the sensors of dynamic traffic signs in Slovenia_examples in 2019

21. novembra, 2023 | D.2 Smrtnost medvedov v prometu

Morda vas zanimajo tudi ...

Smrtnost medveda v prometu – letno poročilo učinkovitosti omilitvenih ukrepov

V drugi polovici leta 2017 in v prvi polovici leta 2018 smo nadaljevali z monitoringom učinkovitosti omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povoza rjaveg[...]

O preprečevanju povoza medvedov v novi zloženki

Preprečevanje povoza medvedov na prometnicah (državne ceste, avtoceste in železniške proge) je pomembno tako z vidika zmanjšanja smrtnosti rjaveg[...]

Zmanjševanje smrtnosti medveda v prometu

V noči z 10. na 11. julij se je medvedka s tremi letošnjimi mladiči znašla na cestišču avtoceste Ljubljana-Maribor pri Vranskem. Splet nesrečni[...]

Zmanjšujemo povoz rjavega medveda v prometu

V letu 2016 smo izvajali monitoring učinkovitosti omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povoza rjavega medveda v prometu v Sloveniji. Ukrepe smo izvajal[...]

Video nadzor spremljanja medvedov in ostalih živali ob cesti Ljubljana – Kočevje v letu 2016

Drugi video nadzor spremljanja prisotnosti in obnašanja medvedov ter ostalih živali v bližini državnih cest v Sloveniji se je pričel marca 2016 i[...]