Redna komunikacija z mediji bo zagotovila, da bodo vse pomembnejše informacije o projektnih aktivnostih in doseženih rezultatih na voljo javnosti. To bo tudi omogočilo informiranost javnosti o možnostih mirnega sobivanja in o tem in kako preprečiti konflikte z medvedom na podlagi naših prikazov na terenu (Akcija C.3).

Cilj te akcije je zagotovitev objektivnih in natančnih novic o medvedih ter o upravljanju z medvedom. Skozi projekt bomo redno obveščali javnost o projektnih aktivnostih ter promovirali ohranjanje in sobivanje medveda in človeka.

Redno medijsko obveščanje (vsaj šestkrat letno) in medijske konference (vsaj štirikrat letno) bodo organizirane ob vseh pomembnejših priložnostih v projektu. Pripravili bomo poljudne članke o medvedih, preprečevanju konfliktov med medvedom in človekom, projektnih aktivnostih ter njihovih rezultatih. Objavljeni bodo v državnih, občinskih ter lokalnih glasilih in spletnih straneh, v času trajanja projekta najmanj enkrat letno.

Ciljni članki bodo zajemali tematike, kot so ekologija medvedov, zgodovina in trenutna problematika ohranjanja medveda, vedenje medvedov, navodila za preprečevanje konfliktov in kako primerno odreagirati v primeru srečanja z medvedom, ter priporočila za boljše sobivanje, ki bodo vključevala rezultate iz akcij A.6 in C.4. Akcija A.7 bo zagotovila dodatne informacije o področjih, kjer znanja primanjkuje, in temah, pri katerih je sprejemanje javnosti nizko, s katerimi bomo razvili sporočila, ki bodo pozitivno vplivala na mnenje javnosti. Pripravili bomo posebna sporočila za javnost in izobraževalne članke za medije, ki bodo osredotočeni posebej na kmečki del prebivalstva.

Sporočila za medije.

Poljudni članki.

21. novembra, 2023 | E.5 Mediji

Morda vas zanimajo tudi ...

Odziv projektne skupine na postavljanje tehničnih ovir ob slovensko-hrvaški meji

Decembra 2015 so bile (kot varnostni ukrep zaradi begunske krize) ob slovensko-hrvaški meji postavljene tehnične ovire v obliki ograje iz bodeče ž[...]

Sporočilo za javnost o pomoči rejcem drobnice in čebelarjem

Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom je eden glavnih ciljev projekta LIFE DINALP BEAR. V okviru akcije C.2 je zato predvidena pom[...]

Izjava za javnost o poteku zbiranja vzorcev medvedov

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR pravkar poteka akcija ocenjevanja številčnosti medvedov s pomočjo genetike. Več kot 2000 sodelujočih, večinom[...]

Tiskovna konferenca

V Bosiljevem (Hrvaška) je 21. maja 2015 potekala tiskovna konferenca, ki jo je organiziral projektni partner Autocesta Rijeka-Zagreb, d. d. Tiskovna [...]

Sporočilo za javnost – Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda

Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda Ob izdaji prve zloženke projekta LIFE DINALP BEAR z naslovom Kako se vesti na območju prisotn[...]